Postup pri prijatí - Oddelenie dlhodobo chorých

Nachádzate sa tu

Dôležité

Žiadosť o liečbu na Oddelení dlhodobo chorých: pri vyplnení žiadosti je nevyhnutné čitateľne vyplniť rodné číslo poistenca a zdravotnú poisťovňu, uviesť  telefonický kontakt na pacienta a na najbližšieho príbuzného! Je dôležité, aby podpis a pečiatka lekára boli viditeľné a čitateľné! K žiadosti je nutné priložiť kópie odborných lekárskych nálezov!

 

Postup pri prijímaní pacientov na Oddelení dlhodobo chorých

 

1. Pacient zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Všeobecný lekár vyplní a potvrdí Žiadosť o liečbu na Oddelenie dlhodobo chorých (ďalej len „žiadosť“) pre pacienta.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné zaniesť alebo poštou zaslať na nasledujúcu adresu:

VITALITA n.o. LEHNICE
Lehnice 113
930 37 Lehnice

Žiadosť o liečbu schvaľuje príslušný revízny lekár Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 

2. Pacient zo zdravotnej poisťovne Dôvera

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. plánovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť spravidla odporúča (uhrádza) u pacientov, kde boli vyčerpané možnosti ambulantných postupov, pri súčasnom splnení podmienky potreby nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti viac ako 24 hodín. Metodiku a kritéria pri schvaľovaní žiadosti o liečbu pre pacientov zo zdravotnej poisťovne Dôvera nájdete tu.

Ak pacient spĺňa uvedené kritéria praktický lekár pacienta vyplní a potvrdí Žiadosť o liečbu na Oddelenie dlhodobo chorých. Je nevyhnutné preukázať podpornou dokumentáciou splnenie kritérií.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné zaniesť alebo poštou zaslať na nasledujúcu adresu:

VITALITA n.o. LEHNICE
Lehnice 113
930 37 Lehnice

Žiadosť o liečbu schvaľuje zástupkyňa primárky Liečebne - ODCH Vitalita n.o. LEHNICE.

 

3. Pacient zo zdravotnej poisťovne Union

Všeobecný lekár vyplní a potvrdí Žiadosť o liečbu na Oddelenie dlhodobo chorých.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné zaniesť alebo poštou zaslať na nasledujúcu adresu:

VITALITA n.o. LEHNICE
Lehnice 113
930 37 Lehnice

Žiadosť o liečbu schvaľuje primár ODCH Vitalita n.o. LEHNICE.

 

Po schválení žiadosti o liečbu na ODCH Vás telefonicky kontaktujeme o možnom  termíne nástupu na liečbu na ODCH.