Záverečná konferencia - Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode

Nachádzate sa tu

Zdravotnícky pracovníci VITALITA n.o. LEHNICE

Tlačová správa - VITALITA n.o. LEHNICE a nemocnica PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR si Vás dovoľuje informovať, že v rámci projektu pod registračným číslom SKHU/WETA/1901/4.1/121 a pod názvom: „Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode“ zorganizovalo Záverečnú konferenciu, ktorá sa konala 19.08.2021 online formou za účasti Úradu miestnej samosprávy župy Győr-Moson-Sopron.

V rámci konferenciepán primár Dr. FerencLuterán vyhodnotil projekt. Cieľprojektu, jednotlivé aktivity a indikátory projektu ako boli dosiahnuté a na záver zhrnulúspešnosťdosiahnutia stanoveného cieľa,ktorý bol určený v rámci projektu. Vďaka projektu boli zakúpené nové rehabilitačné stroje pre pacientov. V rámci jednotivých aktivít boli prezentované nasledovné metódy liečby:

  • zrkadlová terapia - fyzioterapia
  • jazykové poruchy - logopédia
  • telemedicína- telerehabilitácia.

V záverečnej reči pani dr.ÁgnesNánási z Úradu miestnej samosprávy župy Győr-Moson-Sopron zhodnotila úspešnosť projektu a vyzvala partnerov aby sa zapojili do nového programovacieho obdobia so spoločným projektom.
Na záver Ing. Július Slovák, MBA - riaditeľ VITALITA n.o. LEHNICE  a taktiež Dr. László Jávor riaditeľ nemocnice PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR sa poďakovali  kolegom za úspešnú implementáciu projektu.
Na záverečnej konferencie sa zúčastnilo viac ako 60 zdravotníckych pracovníkov.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Fondu malých projektov  Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Viac informácií nájdete na Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode | VITALITA n.o. LEHNICE

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.
Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Alexandra Magulák, projektový manažér
magulak@vitalita-lehnice.sk
web: www.vitalita-lehnice.sk