WORKSHOP – STROKE

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. LEHNICE a nemocnica PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KORHÁZ, GYŐR si Vás dovoľuje informovať, že v rámci projektu pod registračným číslom SKHU/WETA/1901/4.1/121 a pod názvom: „Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode“ zorganizovalo odborný WORKSHOP pod názvom STROKE, ktorý sa konal 05.08.2021 online formou za účasti odborníkov z nemocnice VITALITA a PAMOK a taktiež za účasti Bc. Zoltána Kuruca odborného fyzioterapeuta z neurorehabilitačnej ambulancie VITA a MUDr. Alžbety Molnárovej.

Hlavné odborné témy, ktoré odzneli na WORKSHOP boli nasledovné:

Na úvod pán Bc. Zoltán Kuruc od prezentoval odbornú tému na bolesť ramenného kĺbu po cievnej mozgovej príhode. Ďalšie odborné témy boli prezentované odborníkmi z nemocnice PAMOK ako

  • zrkadlová terapia - fyzioterapia
  • jazykové poruchy - logopédia
  • telemedicína- telerehabilitácia

Ku všetkým témam sa viedla odborná diskusia.

Na záver MUDr. Alžbeta Molnárová rozprávala o priebehu choroby, následnom liečení a aj o tom, že s pevnou vôľou sa dá zvládnuť všetko a naďalej môžu žiť normálny život pacienti. V roku 2019 v septembri prekonala cievnu mozgovú príhodu a v októbri 2019 nastúpila na 60-dňovú rehabilitačnú liečbu do VITALITA n.o. LEHNICE. Ak ľudia dajú včas vedieť a po stabilizácií začnú správne rehabilitovať majú silnú vôľu, majú šancu sa dostať naspäť do bežného života.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Fondu malých projektov  Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Na WORSKSHOP-e sa zúčastnilo 40 odborných zdravotníckych pracovníkov.

Viac informácii nájdete: Výmena skúsenosti a zavedenie nových metód pri liečbe pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode | VITALITA n.o. LEHNICE (vitalitalehnice.sk)
 

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Alexandra Magulák, projekt manažér

magulak@vitalita-lehnice.sk

web: www.vitalita-lehnice.sk a