Venujte nám 2% z dane

Nachádzate sa tu

Vážení pacienti, klienti!

aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o podporu našej organizácie

venovaním Vašich 2% zaplatenej dane. 

 

Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť s možnosťou poukázania sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov pre prijímateľa. (Osvedčenie vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb NCRpo 9446/2009 z 15.12.2009):

 

IČO: 36 084 328

Právna forma: nezisková organizácia

Obchodné meno (názov): Vitalita n. o. Lehnice

Sídlo (ulica), číslo, PSČ, obec: Lehnice 113, 930 37 Lehnice

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: SK42 0900 0000 0001 9193 1886

 

Vitalita n. o. Lehnice je založená na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb:

-             poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 277/1997 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, a to:

o     doliečovanie dlhodobo chorých občanov v lôžkovom zariadení

o     rehabilitačná liečba najmä po náhlej cievnej mozgovej príhode

o     ošetrovateľská starostlivosť a liečebná rehabilitácia

o     ambulantná starostlivosť

-             poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, a to:

o     opatrovateľské služby

o     organizovanie spoločného stravovania

o     prepravná služba

o     starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb