Slávnostné odovzdanie novej telocvične

Nachádzate sa tu

Dňa 23. novembra 2021 VITALITA n.o. LEHNICE slávnostne odovzdala do prevádzky novú telocvičňu za účasti Ing. Júliusa Slováka riaditeľa VITALITA n.o. LEHNICE, MUDr. Jozefa Koloňa primára VITALITA n.o. LEHNICE, Mgr. Józsefa Berényiho podpredsedu Vyššieho územného celku Trnava, Ing. Ildikó Tuba Spoločný sekretariát Budapešť, a Ing. Mgr. Márie Hlbockej PhD. regionálnej riaditeľky oddelenia nákupu ZS Trnava Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.

Mgr. József Berény podpredseda Vyššieho územného celku Trnava aj ako člen monitorovacie výboru vyjadril veľkú spokojnosť s dosiahnutým cieľom, ktorý pomôže hlavne pacientom pri liečbe. VITALITA n.o. LEHNICE a nemocnica PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR získali finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko na implementáciu projektu pod názvom „Medzi – inštitucionálna spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi nemocnicami VITALITA a PAEOK.“

Hlavným cieľom projektu je výmena skúsenosti a metód v rehabilitačnej liečbe u pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode s pohybovým deficitom a po poraneniach s ťažkým pohybovým deficitom.

Vďaka projektu okrem vybudovaniu telocvične boli zakúpené nasledovné rehabilitačné zariadenia, ktoré sa budú využívať pri rehabilitačnej liečbe pacientov po cievnej mozgovej príhode.

  1. prístroj: WALKAIDE - tento unikátny prístroj znižuje námahu, riziko pádov a zvyšuje vytrvalosť pri chôdzi. Je určený pacientom trpiacim zakopávaním a syndrómom „padajúcej špičky“ pri poškodeniach centrálneho nervového systému. Nerostimulátor WalkAide sa radí medzi najmodernejšie zdravotnícke pomôcky určené na funkčnú elektrickú stimuláciu ihlicového nervu pri centrálnych poruchách hybnosti.
  2. prístroj: H 200 Wireless system - bezdrôtový systém rehabilitácie rúk H200 je ergonomicky navrhnutý, ľahko ovládateľný systém. S bezdrôtovým systémom rehabilitácie rúk H200 je možné dosiahnuť, uchopiť, otvoriť a zatvoriť ruku.
  3. prístroj: Armeo®Senso je prístroj určený pre pacientov so stredným až ľahkým pohybovým deficitom hornej končatiny v neskoršom štádiu rehabilitácie. Armeo®Senso prístroj kombinuje pohybové cvičenia so spätnou väzbou a nástroje na hodnotenie stavu pacienta. Armeo®Senso funguje na princípe snímania pohybu v priestore štyrmi senzormi, ktoré sú upevnené na zápästí, paži, okolo hrudníka a jeden senzor pacient drží v ruke.

Tieto zariadenia a taktiež aj telocvičňa zlepšia kvalitu rehabilitačnej liečby pre pacientov vo VITALITA n.o. LEHNICE. VITALITA n.o. LEHNICE