Postcovidová liečebná terapia vo VITALITA n.o. LEHNICE

Nachádzate sa tu

Predsedkyňa miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Mária K. prekonala chorobu COVID-19 v marci 2021 so stredne ťažkým priebehom.

Karanténu absolvovala v domácom prostredí. Keďže dlhodobo pretrvávali postcovidové stavy po prekonanom COVID-19, na odporúčanie ošetrujúceho lekára MUDr. Hreška bola v júni prijatá za účelom liečby a rehabilitácie do zdravotného zariadenia VITALITA n.o. LEHNICE. Po absolvovaní špecialistami vyvinutého postcovidového rehabilitačného programu s vitamínovou, dýchacou a infúznou terapiou sa jej stav, vrátane dýchavičnosti výrazne zlepšil. Po absolvovaní postcovidovej terapie si pochvaľuje pobyt v zariadení, prístup lekárov, zdravotného personálu aj rehabilitačných pracovníkov. V jej zdravotnom stave nastala výrazná zmena k lepšiemu, čo jej pomohlo naďalej užívať plnohodnotný život.