Medzi – inštitucionálna spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi nemocnicami VITALITA a PAEOK

Nachádzate sa tu

VITALITA n.o. Lehnice a nemocnica PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ, GYŐR si dovoľuje informovať verejnosť o získaní finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko na implementáciu projektu pod názvom „Medzi – inštitucionálna spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi nemocnicami VITALITA a PAEOK.

Hlavným cieľom projektu je výmena skúsenosti a metód v rehabilitačnej liečbe u pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode s pohybovým deficitom a po poraneniach s ťažkým pohybovým deficitom.

Vďaka projektu budú zakúpené rehabilitačné zariadenia, ktoré sa budú využívať pri rehabilitačnej liečbe pacientov. Tieto zariadenia by zlepšili kvalitu rehabilitačnej liečby a taktiež by došlo k vybudovaniu rehabilitačnej telocvične pre pacientov VITALITA n.o. LEHNICE.

Viac informácii nájdete nájdete na stránke Medzi – inštitucionálna spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi nemocnicami VITALITA a PAEOK | VITALITA n.o. LEHNICE (vitalitalehnice.sk)

 

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Alexandra Magulák, projekt manažér

magulak@vitalita-lehnice.sk

Celkový rozpočet

pre VITALITA n.o. LEHNICE: 219 777, 65 EUR  

Schválená výška z ERDF: 186 811 EUR

Koniec projektu: 28.2.2022

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.