801207663

Jelenlegi hely

Číslo faktúry: 
801207663
Príjemca tovaru: 
Vitalita n. o. Lehnice, 930 37 Lehnice 113
Označenie tovaru/služby: 
Služby Freesat
Dodávateľ: 
Satelitná televízia freeSAT
Adresa dodávateľa: 
022 04 Čadca 4, P.O.Box 11
Suma: 
12,30
Dátum vyhotovenia faktúry: 
07.09.2023