Grantový program: Pomáhame SPPolu

Nachádzate sa tu

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Nadácia SPP podáva pomocnú ruku v boji s pandémiou ochorenia COVID - 19. Najohrozenejšou skupinou obyvateľstva sú seniori nad 65 rokov života a ľudia odkázaní na pomoc ostatných. Nadácia SPP túto oblasť podpory vníma ako citlivú a chce pomôcť tým najslabším. Našim zámerom je tak bezodkladne a veľmi rýchlo podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby. Chceme pomôcť riešiť aktuálne problémy s nedostatkom hygienických, ochranných pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, špeciálneho zdravotníckeho vybavenia, navýšenia mzdových kapacít personálu starajúceho sa o fyzické osoby žijúce v zariadeniach sociálnych služieb.

Názov projektu: COVID – 19 a naši seniori.

Cieľ projektu: 

Cieľom projektu je v čaše infekcie COVID - 19 zabezpečiť sterilné prostredie pre našich seniorov, ktorí sa nachádzajú v našich zariadeniach. Vďaka projektu boli zakúpené sterilizátory vzduchu, ktoré likvidujú vírusy, baktérie a plesne pomocou ultrafialového žiarenia.

Cieľová skupina:

Cieľová skupina sú naši seniori a zamestnanci v zariadeniach VITALITA n.o. LEHNICE.

Výška poskytnutého finančného príspevku: 800 EUR.

Termín realizácie projektu: 02/2021