COVID -19

Nachádzate sa tu

Podmienky pre umožnenie návštev v zdravotníckych zariadeniach - ODCH a ŠN FBLR

 

  1. Návštevy sa musia nahlásiť v pracovných dňoch najneskôr deň vopred telefonicky na telefónne číslo:

ODCH031 5918 185 (1., 2. posch.)

ŠN FBLR0911 478 271 (4. posch)

  1. Návštevy môžu byť zrealizované podľa harmonogramu na vopred dohodnutý čas od 15.00 do 17.00 hod. každý deň.
  2. Pacient môže za týždeň prijať jednu návštevu.
  3. Návšteva mobilného (chodiaceho) pacienta sa uskutočňuje v parku alebo vo vestibule pavilónu. Dĺžka návštevy v prípade návštevy vo vestibule môže trvať maximálne 30 minút.
  4. Návšteva imobilného (nechodiaceho) pacienta sa uskutočňuje na izbe. Dĺžka návštevy môže trvať maximálne 30 minút.
  5. Návštevník je pred návštevou povinný:

- zvončekom privolať službukonajúcu sestru,

- podrobiť sa meraniu telesnej teploty,

- vykonať dezinfekciu rúk,

- podpísať tlačivo čestného vyhlásenia, ktoré mu bude predložené. 

Vstup na oddelenie zariadenia bez vedomia službukonajúcej sestry je prísne zakázaný!!!

  1. Návštevník je povinný mať zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom.
  2. Návštevníkovi s príznakmi akútneho respiračného ochorenia alebo so zvýšenou telesnou teplotou nebude povolené uskutočnenie návštevy.

 

Platné od: 6.6.2020