Cenník služieb DOS

Nachádzate sa tu

Cenník služieb a poplatkov
Domu ošetrovateľskej starostlivosti (DOS)

POSKYTOVANÁ SLUŽBA

Cena za deň

UBYTOVANIE

3 posteľová izba

12,00 €

OŠETROVANIE

Imobilný pacient

19,00 €

Čiastočne imobilný pacient

16,00 €

Pacient bez zvláštnej pomoci

13,00 €

STRAVOVANIE

Racionálna strava

5,50 €

Diabetická strava

5,90 €

POPLATKY

Doprovod na vyšetrenie

30,00 €

Infúzna liečba

5,00 €