Menu

Oddelenie dlhodobo chorých

Nachádzate sa tu

Postup pri prijatí

na Oddelenie dlhodobo chorých

Prijímanie pacientov na Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) sa realizuje formou zaslania Žiadosti o liečbu na ODCH, ktorú vypisuje a potvrdzuje praktický lekár. Originál žiadosti nám zašlite poštou na adresu:

VITALITA n.o. Lehnice
Lehnice 113
930 37 Lehnice

Kontakt pre bližšie informácie:

Piroska Bazsóová: 0911 257 025

 

Žiadosť o liečbu na Oddelení dlhodobo chorých

Pri vyplnení žiadosti je nevyhnutné čitateľne vyplniť rodné číslo poistenca a zdravotnú poisťovnu, uviesť  telefonický kontakt na pacienta a na najbližšieho príbuzného! Je dôležité, aby podpis a pečiatka lekára boli viditeľné a čitateľné! K žiadosti je nutné priložiť kópie odborných lekárskych nálezov!

Okrem požadovaných údajov na žiadosti neuvádzajte žiadne Vaše požiadavky! Takéto žiadosti nebudú zaradené do poradovníka.

VITALITA n.o. nezaručuje kladné vybavenie žiadostí o liečbu. Žiadosti podliehajú predbežnému schváleniu zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union.