Menu

Vzdelávanie personálu

Nachádzate sa tu

V období od druhej polovice septembra až do októbra 2016 prebieha vzdelávanie zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb.

V záujme neustáleho zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb ako aj zvýšenia celkovej spokojnosti svojich klientov VITALITA n.o. zabezpečí pravidelné odborné vzdelávanie svojich zamestnancov. Pre personál zariadenia sociálnych služieb sú naplánované školenia na témy: Vedenie rozhovoru s klientmi s psychózou, Arteterapia so seniormi a Tréning komunikačných zručností.

Cieľom  vzdelávacích a výcvikových  programov je lepšie spoznať a pochopiť individuálne odlišnosti seniorov, umožniť ľahšie nadviazanie kontaktu s klientom, lepšie porozumieť prejavom správania klientov a ich prežívaniu, účinnejšie zvládať problematické reakcie klienta, naučiť sa eliminovať vlastné napätie, rozšíriť poznatky poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti  poznávania potrieb rozvoja seniora s cieľom udržať maximálnu možnú mieru jeho samostatnosti.