Menu

Výtvarné sympózium

Nachádzate sa tu

V dňoch od 25.6 do 1.7. 2017 usporiadame 5. ročník

Medzinárodného výtvarného sympózia

v kaštieli rodiny Benyovszkých v Lehniciach.

 

Podujatia sa zúčastnia umelci zo Slovenska, Česka, Ukrajiny a Talianska.

Projekt je zameraný na podporu kultúrnych aktivít a činností v oblastiach výtvarného umienia. Jeho cieľom je tvorba umeleckých diel skupinou umelcov zloženej zo skúsených a uznávaných a umelcov nastupujúcej generácie. Súčasťou podujatia bude aj odborná diskusia za účasti žiakov a študentov škôl o zámeroch a možnom vývoji výtvarnej a umeleckej tvorby na Slovensku s verejnou diskusiou o prezentovaných dielach vytvorených v rámci tohto projektu.

Zámer sympózia bude naplnený aj odbornou konferenciou na internete, aby vytvorilo reflexiu na úroveň slovenskej výtvarnej kultúry ale zároveň bola priestorom aj pre sebareflexiu účastníkov sympózia.

Prínosom bude aj prezentácie tvorby umelcov pre exkurziách žiakov a študentov zo škôl z okolitého regiónu. Žiacia a študenti sa zapoja aj do spoločného projektu s výtvarníkmi. Namaľujú spoločne obraz, ktorý bude vystavený na Vernisáži dňa 30.6.2017 v kaštieli rodiny Benyovszkých.