Menu

Liečba pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode

Nachádzate sa tu

Otvorili sme Špecializovanú nemocnicu v odbore FBLR so zameraním na rehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode.

VITALITA n.o. LEHNICE ako jedna z prvých zdravotníckych zariadení na Slovensku otvorila v apríli 2019 Špecializovanú nemocnicu v odbore FBLR so zameraním na rehabilitačnú liečbu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode. Tento krok je reakciou na pozastavenie prijímania pacientov s diagnózou náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) na rehabilitačnú liečbu Národným rehabilitačným centrom (NRC) Kováčová z dôvodu enormného nárastu požiadaviek a nepostačujúcej kapacity NRC. Ak máte záujem o liečbu pacienta u nás, prejdite na časť "Postup pri prijatí".