Menu

Cenník služieb a poplatkov AVL

Nachádzate sa tu

Lekárske potvrdenie na vodičský preukaz

     20,00 €
Lekárske potvrdenie pre dôchodcov na voidičský preukaz      10,00 €
Lekárske potvrdenie na zbrojný pas      20,00 €
Lekárske potvrdenie pre súdy a verejnú správu      10,00 €
Lekárske potvrdenie na pobyt v cudzine      10,00 €
Lekársky nález o skúške krvi na alkohol      10,00 €
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť klienta      20,00 €
Vydanie zdravotného preukazu      12,00 €
Lekárske potvrdenie a vyšetrenie pre políciu      10,10 €

Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave pri
vstupnej prehliadke do zamestnania

     20,00 €
Lekárske potvrdenie na odborné školy a kurzy      15,00 €
Lekárske potvrdenie na štúdium      15,00 €
Lekárske potvrdenie pre úrad práce      10,00 €